Küldetés

Szakképző Központ Nonprofit Kft.

A vállalkozás 2008. szeptember 1-én kezdte meg működését, amelyhez Dabas Város Önkormányzata támogatást nyújtott.

Alapítója:

100%-ban a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

Fő tevékenysége:

Középfokú szakmai oktatás

Székhelye:

2370 Dabas, József Attila út 107.

Ügyvezető:

Kaldenecker Józsefné, tel.: 06-20-852-2022

Az iskola a szakmai gyakorlati oktatást kiszervezte egy gazdasági társaság keretei közé. Ezzel megteremtette a projekt jellegű gyakorlati oktatás és az egyéni érdekeltségi rendszer kialakításának feltételeit.
A szakoktatók vállalkozási tevékenység során (éles helyzetben) sajátíttatják el a tanulókkal a szakmai ismereteket. A tanulókat bevonják a vállalkozási tevékenység minden egyes fázisába, a feladatokat közösen oldják meg. Jelenleg öt szakmában szervezünk gyakorlati oktatást.
A tanulók az első félévben tanműhelyi keretek között sajátítják el az alapvető szakmai ismereteket, majd a második félévtől a szakoktatóval közösen vállalkozási tevékenységet folytatnak. (vendéget fogadnak a fodrász szalonban, iskolai büfét, tanboltot működtetnek, kőműves és villanyszerelési szakipari munkákat vállalnak)
A tanulókat egyenrangú partnernek tekintjük, ugyan olyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint az azonos szakmában dolgozó munkavállalók. 

Ennek az oktatási rendszernek az előnye, hogy a tanulók vállalkozási tevékenység közben sajátítják el a szakmai ismereteket és megismerik a munkavállalót érintő jogokat és kötelezettségeket.

A kifizetett bérek személyi jövedelemadó mentesek. Egészség és nyugdíjbiztosítási járulék kötelesek.
Ezért a szakmai évfolyamon eltöltött idő beszámít a nyugdíjba, betegség esetén a tanulók táppénzre jogosultak, hiányzásukat csak táppénzes papírral igazolhatják.
A tanulók járandóságát saját bankszálájukra utaljuk, amelyet bankkártya segítségével vehetnek fel.
A Budapest Bank Rt - vel kötött bankszámla szerződés alapján a tanulók részére a bankszámla vezetés és a bank kártya használata 35 éves korukig térítésmentes.

Szükséges iratok: szem. igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám, adószám, diákigazolvány, oktatási azonosító, telefonszám, e-mail cím. 

Megismerkednek az ügyintézés folyamatával:

 • személyi igazolvány kérése
 • adóazonosító igénylése
 • tanulószerződés megkötése
 • bankszámla szerződés megkötése, bank kártya használat
 • hiányzások igazolása (táppénzes papír leadása)
 • tanulószerződés megszűnésekor az utolsó munkában töltött napon megkapják járandóságukat, és a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó dokumentumokat.

 

Csökken a hiányzások száma:

 • igazolatlan hiányzás esetén a bér időarányosan csökken.
 • a táppénzes időszakra a bér 60 %-a jár.

 

Tanulóink jelenleg a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium tanulói közül kerülnek ki, de szabad kapacitásunk mértékéig más iskola tanulóit is fogadjuk szakmai gyakorlatra az alábbi szakmákban:

 • Fodrász
 • Villanyszerelő
 • Kőműves
 • Élelmiszer és vegyi áru eladó

 

Más szakmák tanulóit is fogadjuk szakmai gyakorlatra nagyobb létszám jelentkezése esetén, amennyiben az oktatás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani tudjuk!

Jelentkezés személyesen a Kft. irodájában: 2370 Dabas, József Attila u. 107. a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium épületében.

 

A cégünk által nyújtott szolgáltatások szakmánként a menüsoron megtalálhatók